27 Mayıs 2017 Cumartesi

KSÜ Tarım Ekonomisi / Agricultural Economics

Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü; tarım işletmeciliği, tarım politikası ve yayım olmak üzere iki anabilim dalına sahiptir. Bölüm; ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemleri belirleyen, tanımlayan, sınıflandıran ve bunlara çözümler üreten gerekli donanıma sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  
Tarım İşletmeciliği ana bilim dalı ağırlıklı olarak tarım işletmelerinin analiz ve planlanması, tarımsal projelerin hazırlanması ve analizi, tarımsal kıymet taktiri ve bilirkişilik, tarım muhasebesi, tarımsal kooperatifçilik, tarım işletmelerinin finansmanı, mikroekonomik analizler ve ekonometri konularını kapsamaktadır.

Bölümde hali hazırda yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır. Yüksek lisans eğitiminin ders aşamasında yukarıda anılan konular daha ileri düzeyde işlenmektedir. Tez aşamasında çalışılacak konunun seçiminde öğrenci tercihleri göz önünde bulundurulmaktadır. Bölüm olarak daha çok Kahramanmaraş ve çevre illerin tarım işletmelerini ve kırsal toplumunu konu alan araştırmalara öncelik tanınmaktadır. Son yıllarda yürütülmekte olan tez çalışmaları Kahramanmaraş yöresinde hayvancılığı geliştirme stratejileri, ailelerin gıda tüketim harcamaları, modern tarım teknolojilerinin yayılması ve benimsenmesi konularına ağırlık vermiştir. Bölümden yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler de kamu sektöründe veya özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Bölüm olanakları çalışkan, azimli ve hedefleri yüksek öğrencilere sonuna kadar kullanılmaktadır. Yüksek lisans tez projelerinin yanı sıra bölüm elemanlarınca KSÜ Araştırma Fonuna, TÜBİTAK’ a ve Devlet Planlama Teşkilatına yöreyle ilgili çeşitli araştırma projeleri sunulmaktadır.

ü  Eşit ağırlık puanı ile mühendislik okuma imkanı veren bölümümüz TM1 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

ü  Bölümden mezun olan öğrenciler;
·         Gıda Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda,
·         Kalkınma Ajansları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda,
·         Belediyelerde,
·         Tarım sigortası yapan özel sigorta şirketlerinde,
·         Özel bankalarda,    
·         Tarımsal Yayım ve Danışmanlık firmalarında,
·         Tarım kooperatiflerinde,
·         Ticaret borsalarında,
·         Üretici birliklerinde,
·         Ziraat odalarında,
·         Tarım ürünleri dış ticareti, tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalarda,
Bunun yanında kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi bir çok alanda çalışma imkanı bulmaktadırlar.Vizyonumuz: Ulusal ve uluslar arası ortamlarda nitelikli eğitim-öğretim verebilen, yeni teknolojiler ve dünya standartları ile etkileşim konusunda ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği, eşgüdüm ve paylaşım halinde,  bilgi kaynaklarına etkin ve hızlı uyum sürecine girmiş, Ar-ge faaliyetlerini yürüten ve güncel projeler üstlenmiş, üreteceği bilgi ve teknoloji ile yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel  kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Evrensel değerler ışığında, temel bilim, ekonomi ve mühendislik disiplinlerinin birlikte işlendiği nitelikli  lisans ve lisansüstü eğitim almış, gelecekte Türk tarımının lider kadrosunda görev alacak donanımlı, bilimsel etik sahibi ve girişimci bireyler yetiştirmek, yöredeki tarımsal işletmeleri ve kırsal yapıyı geliştirici proje ve ekonomik analizler yapmak, politikalar üretmek, çiftçilere ve üreticilere yayım hizmetinde bulunmaktır.


          

AGRICULTURAL ECONOMICS

            In the Department of Agricultural Economics, the general principles of economics are applied in the field of agriculture. The department is divided in two sub-majors: Farm Management, and Agricultural Policy and Extension. Subjects such as planning and analyzing farm operations, preparing and analyzing agricultural projects, rural land appraisal and expertise, agricultural accounting, agricultural cooperatives, agricultural finance, microeconomics, and econometrics are covered in the sub-major of Farm Management. Subjects such as agricultural policy, rural development policies, rural sociology, natural resources and environmental policies, agricultural extension and communication techniques, macroeconomics, and agricultural law are covered in the sub-major of Agricultural Policy and Extension.
In the new restructuring process of Agricultural Faculties in Turkey, the Department of Agricultural Economics is preparing an undergraduate program as a joint sub-program of Plant Production, Animal Production, and, Agricultural Technology programs. Each of these   programs will prepare students for three years in their area of concentrations. Students who choose the Department of Agricultural Economics for their last year in college, will gain the main knowledge and skills of applying economic principles in agriculture. Beside utilizing the employment opportunities provided by public sector, students graduating from the department can also find employment opportunities in private sector.
Graduate education at masters level is already available in the department. Courses taught at masters level cover more specific subjects and advanced research in agricultural economics. Graduate students preferences are considered in selecting the topic of their masters thesis. Departmental priority in assigning research topics to students is selecting subjects related to Kahramanmaras and neighboring provinces’ agricultural structure and rural development. In resent years, subjects such as economic livestock production, family consumption expenditures, and diffusion and adoption of modern farm technologies have been studied as masters projects. Students who receive masters degree from the department can find employment opportunities both in public and private sectors. The department use its potential to provide maximum assistance for students who are hard working, persistent, and have high level objectives. Beside master projects, faculty members of the department conduct research financed by KSU Research Fund, Turkish Scientific and Technical Research Institute, and State Planning Institution.

         The departments’ research work concentrates primarely on the development of agricultural strategies which ultimately aim to higher the living standarts in  Kahramanmaras and surrounding rural areas.  The department do specific research on family consumption, farm management strategies, farm policies, and adoption of new farm technologies. Courses taught are as follows:  
Farm Management Main Concentration Area
                        -Farm Planning
                        -Agricultural Projects Preparation
                        -Agricultural Property Appraisal
                        -Agricultural Accounting
                        -Acricultural Cooperatives
                        -Financing Agricultural Operations
                        -Microeconomic Analyses
                        -Econometrics
                        -Agricultural Marketing
Agricultural Policy and Extension Main Concentration Area
                        -Agricultural Policy
                        -Rural Development
                        -Rural Sociology
                        -Natural Resources and Environmental Economics
                        -Agricultural Extension and Communication Techniques
                        -Macroeconomic Analyses